Sound2Light auf RGB(W)-LED-Leisten
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Thomas Kolb cc276ffc7e [run-scripts] Fixed some bugs 7 lat temu
.gitignore Initial commit von Musiclight 2 7 lat temu
Makefile Added lua scripting capabilities 7 lat temu
config.h Added lua scripting capabilities 7 lat temu
config.lua Added lua scripting capabilities 7 lat temu
fft.c Initial commit von Musiclight 2 7 lat temu
fft.h Initial commit von Musiclight 2 7 lat temu
lua_utils.c Added lua scripting capabilities 7 lat temu
lua_utils.h Added lua scripting capabilities 7 lat temu
lua_wrappers.c Added lua scripting capabilities 7 lat temu
lua_wrappers.h Added lua scripting capabilities 7 lat temu
main.c Added lua scripting capabilities 7 lat temu
pulsecircle.lua [lua] Added pulsecircle script 7 lat temu
pulsetunnel.lua Center of pulsetunnel is now between 2 modules 7 lat temu
run_alsa.sh [run-scripts] Fixed some bugs 7 lat temu
run_mpd.sh Added lua scripting capabilities 7 lat temu
run_pa.sh [run-scripts] Fixed some bugs 7 lat temu
run_remote.sh Added lua scripting capabilities 7 lat temu
utils.c Initial commit von Musiclight 2 7 lat temu
utils.h Initial commit von Musiclight 2 7 lat temu
vumeter.lua Make VU meter symmetrical to center module 7 lat temu
ws2801.c Added lua scripting capabilities 7 lat temu
ws2801.h Added lua scripting capabilities 7 lat temu